Celem podejmowanych przez adwokatów czynności jest ochrona interesów Klienta 

 – § 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej

KANCELARIA ADWOKACKA Bardeli

Tak jak w życiu nie możemy przewidzieć tego co się nam przytrafi, tak najlepsze prawo nie może przewidzieć wszystkich życiowych sytuacji. Rolą adwokata jest obrona interesów swojego Klienta w sposób odważny i honorowy, nie bacząc przy tym na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy. Przyjmując sprawę oferujemy wysoki poziom zaangażowania, oraz rzetelny sposób jej prowadzenia. Każda sprawa jest inna, każda sprawa wymaga dokładnego omówienia.  

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych, karnych oraz gospodarczych.

Jednymi z pierwszych spraw jakie trafiły do kancelarii były sprawy o rozwód, które  to dzięki licznym pozytywnym referencjom Klientów, stały się mimowolnie specjalizacją kancelarii. 

Zainteresowanie prawem karnym sprawiło, że coraz więcej Klientów zaufało nam powierzając obronę w sprawach karnych, karno – skarbowych oraz  prosząc o reprezentację przed organami podatkowymi. Kancelaria prowadzi także sprawy osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw, to kompleksowe wsparcie prawne połączone z prowadzeniem spraw, uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności, oraz indywidualne potrzeby. Ostatnie zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. , min. wprowadzające dział IIa  postępowanie w sprawach gospodarczych, nakłada na strony wysoce sformalizowane obowiązki, których wypełnienie czyni niezbędnym korzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników. 

SPRAWY RODZINNE

Rozwód, separacja

Alimenty (podwyższenie, obniżenie lub uchylenie zobowiązania alimentacyjnego)

Ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Podział majątku wspólnego byłych małżonków

Wyłączenie odpowiedzialności małżonka  za długi współmałżonka,

Zgoda sądu rodzinnego na  wydanie paszportu, zmianę nazwiska, wybór szkoły, leczenie przy sprzeciwie drugiego z rodziców

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

Ustanowienie opiekuna, kuratora,

Przysposobienie, rodzina zastępcza

Ubezwłasnowolnienie

SPRAWY Z ZARESU PRAWA SPADKOWEGO

Stwierdzenie, przyjęcie, odrzucenie spadku

Otwarcie testamentu

Podział spadku

Pomoc przy sporządzeniu testamentu

Dochodzenie  zachowku od spadkobierców

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Wykonanie zapisu, polecenia testamentowego

Wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia

Zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ustanowienie kuratora spadku

SPRAWY CYWILNE

Windykacja należności (np. z faktur, najmu, pożyczki)

Najem, dzierżawa, użyczenie lokalu

Umowa pożyczki

Eksmisja (wydanie i opróżnienie lokalu)

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Zadatek, kara umowna

Odwołanie darowizny

Zasiedzenie nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Ustanowienie służebności gruntowej (np. drogi koniecznej) lub osobistej (dożywotniego mieszkania), zasiedzenie służebności

SPRAWY KARNE I KARNO SKARBOWE

Obrona klienta przed sądem.

Reprezentowanie pokrzywdzonych przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, prywatnego lub subsydiarnego

Reprezentowanie podejrzanego lub pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przygotowawczym prowadzonym przed prokuraturą, policją

Reprezentowanie przed organami podatkowymi podczas czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowe

Sporządzenie i wniesienie zażalenia na postanowienia sądu, prokuratury

Sporządzenie i wniesienie Apelacji od wyroków sądów I instancji.

Sporządzenie i wniesienie Kasacji do Sądu Najwyższego od prawomocnych wyroków sądów II instancji

Udział w postępowaniu karnym wykonawczy 

 • Wniosek o zmianę sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności na System Dozoru Elektronicznego
 • wniosek o odroczenie, przerwę, warunkowe przedterminowe zwolnienie w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • wniosek o uchylenie postanowienia o wymierzeniu kary zastępczej
 • wniosek o umożliwienie prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową
 • zażalenia na postanowienia sądów penitencjarnych
SPRAWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

Obowiązania umowne (sprzedaż, rękojmia za wady, gwarancja, prawa konsumenta, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, pożyczka, poręczenie, zlecenie, umowa komisu, cesji wierzytelności, zastaw, umowa spółki handlowej, porozumienie wekslowe)

Kompleksowa windykacja należności od kontrahentów, w tym przy wykorzystaniu Elektronicznego Postępowania Upominawczego obniżającego koszty postępowania ponoszone przez klienta

Sprawy odszkodowawcze związane z nienależytym wykonaniem zobowiązań przez kontrahentów

Przygotowanie i analiza prawna projektów umów obejmująca między innymi:

 • wyjaśnienie newralgicznych postanowień umownych
 • udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy
 • przygotowanie indywidualnego wzorca umowy wykorzystywanego przez przedsiębiorcę

Dochodzenie odszkodowań z czynów niedozwolonych, w tym czynów nieuczciwej konkurencji

Prawo pracy

SPRAWY PODATKOWE

Reprezentowanie przedsiębiorców przed organami podatkowymi, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, urzędów skarbowych i celno – skarbowych podczas czynności sprawdzających, postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli celno – skarbowych

Sporządzanie odwołań, skargi, zażalenia,  wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego

Reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Ubi ius, ibi remedium

– Gdzie prawo, tam środek zaradczy

Nasze specjalizacje:

Oferujemy wsparcie w szerokim spektrum spraw, jednak najczęściej Klienci zgłaszają się do nas w konkretnych sytuacjach życiowych:

 • ROZWODY 95% 95%
 • KARNE I KARNO-SKARBOWE 85% 85%
 • gospodarcze 70% 70%

Formy świadczenia usług

KLIENCI INDYWIDUALNI

Porady prawne pozwalające wstępnie ocenić zasadność zlecenia sprawy

Kompleksowe prowadzenie zleconych spraw obejmujące między innymi:

 • Fachową pomoc prawną w zakresie obowiązujących przepisów
 • Sporządzanie pism procesowych, urzędowych, ugód, wezwań o zapłatę
 • Reprezentowanie przed sądami, organami administracji, organami podatkowymi
 • Bieżące informowanie klienta o toczącej się sprawie

Sporządzanie projektów pism kierowanych do sądów, urzędów, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych

Przygotowywanie projektów umów w sprawach cywilnych

Prawna ocena umów połączona z możliwością udziału w dalszych negocjacjach prowadzonych w imieniu klienta

KLIENCI BIZNESOWI

Stała obsługa prawna oparta o zakontraktowaną miesięcznie liczbę godzin przy uzgodnionym ryczałtowym wynagrodzeniu, niezależnie od liczby zleconych w tym czasie spraw

Fachowe bieżące wsparcie w zakresie obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie wewnętrznych audytów prawnych

Przygotowanie projektów umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur

Przygotowywanie opinii prawnych

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dotyczących zagadnień prawnych

ADWOKAT Łukasz Bardeli

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Ukończyłem również kurs na doradcę podatkowego zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kancelaria, którą prowadzę nastawiona jest na obsługę podmiotów gospodarczych, w tym reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz prowadzenie spraw cywilnych występujących w obrocie gospodarczym.

To co mnie wyróżnia jako adwokata to znajomość prawa podatkowego, konieczna przy wykonywaniu funkcji obrońcy w sprawach karno-skarbowych.

Jestem członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2013 r., wpisany na listę adwokatów w 2017 r. pod numerem POZ/Adw/3498.

Prywatnie gram w szachy w miejscowym klubie LKS Chrobry Gniezno, posiadam tytuł mistrza FIDE.

Rekomendacje Klientów

“Sprawa prowadzona niezwykle skrupulatnie. Mecenas Bardeli był dla nam ogromnym wsparciem na sali rozpraw. Mimo przeciwności losu udało się bezbłędnie uzyskać zamierzony cel.”

Magdalena K.

“Pełen profesjonalizm i strategiczne łączenie faktów. Bardzo dobry kontakt. Zdecydowanie polecam.”

Piotr G.

“Perfekcyjne przygotowanie, wszechstronna znajomość prawa, punktualność i doskonała komunikacja. Wszystkie powierzone mecenasowi sprawy rozwiązane zostały po naszej myśli. Polecam. “

Adam T.

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Cennik usług prawnych

W zależności od rodzaju sprawy, stopnia skomplikowania, nakładu pracy związanego z jej prowadzeniem, wartości przedmiotu sporu, terminu wyznaczonego przez sąd, oraz terminu płatności wynagrodzenia  wysokość wynagrodzenia może różnić się w poszczególnych sprawach i za każdym razem ustalana jest indywidualnie. Nasi Klienci mogą zawsze liczyć na rzetelną wycenę obsługi prawnej, wraz z czytelnym, szczegółowo rozpisanym harmonogramem kosztów i poszczególnych czynności.

Kontakt

 

Adwokat Łukasz Bardeli

Kancelaria Adwokacka
ul. Roosevelta 43 A / 5
62-200 Gniezno

 

Konto bankowe nr: 86 1240 3246 1111 0010 7496 3617

Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział banku I O. we Wrześni

 

+48 666 134 134  Adwokat Łukasz Bardeli
sekretariat@bardelikancelaria.pl

 

Kancelaria czynna zwyczajowo w dni:

poniedziałek – piątek, 09:00-17:00

Kontakt także poza godzinami pracy Kancelarii

 

15 + 8 =

Dbamy o Państwa prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Kancelaria Adwokacka Łukasz Bardeli, os. Władysława Łokietka 25a / 2, 62200 Gniezno, NIP 7841282377, REGON 367919003. Podane dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa pytanie. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności dot. kontaktów indywidualnych.